UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
STAFF PROFILE
 
   
   
NAME TS. DR. TEOH BAK AUN
FACULTY / CENTRE FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN TEKNOUSAHAWANAN
DESIGNATION PENSYARAH UNIVERSITI
CURRENT POSITION PENSYARAH KANAN - FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN TEKNOUSAHAWANAN
EMAIL teohba@utem.edu.my
 
 
ACADEMIC QUALIFICATION
YEAR QUALIFICATION INSTITUTION
2019  KEDOKTORAN FALSAFAH (PH.D)  UINVERSITI UTARA MALAYSIA
2015  SARJANA (MASTERS)  UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
2011  SARJANA MUDA KEPUJIAN(BACHELOR HONS)  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
 
TEACHING EXPERIENCE
UNDERGRADUATES
SESSION COURSE
2023/2024  BTMS2013 - FREIGHT TRANSPORT MANAGEMENT
2023/2024  BTMS4133 - SUPPLY CHAIN PROJECT MANAGEMENT
2023/2024  BTMW4012 - TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP
2022/2023  BTMP2343 - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
2022/2023  BTMS1013 - SUPPLY CHAIN PRINCIPLES
2022/2023  BTMS2063 - SUPPLY CHAIN STRATEGIC SOURCING
2022/2023  BTMW4012 - TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP
 
PROFESSIONAL MEMBERSHIPS / LEARNED SOCIETY
YEAR ROLE INSTITUTION LEVEL
 2023   PROFESSIONAL QUALIFICATION   LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA (BEM)-(ENGINEERS ACT 1967)   KEBANGSAAN 
 2023   MEMBER   PERSATUAN TEKNOLOGI MALAYSIA   KEBANGSAAN 
 2022   MEMBER   CHARTERED INSTITUTE OF LOGISTIC AND TRANSPORT   ANTARABANGSA 
 2022   PROFESSIONAL QUALIFICATION   LEMBAGA TEKNOLOGIS MALAYSIA (MBOT)   KEBANGSAAN 

     
 
KATEGORI MAKLUMAT
PEJABAT DIRUJUK
PERSONAL INFORMATION BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, PEJABAT PENDAFTAR
ACADEMIC QUALIFICATON
PROFESSIONAL MEMBERSHIP / LEARNED SOCIETY BAHAGIAN PEMBANGUNAN BAKAT, PEJABAT PENDAFTAR
TEACHING EXPERIENCE

 

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK, PEJABAT PENDAFTAR

  • UNDERGRADUATES
  • POSTGRADUATES

PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH

(PPS)

POSTGRADUATE SUPERVISION

PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH

(PPS)

FIELD OF INTEREST

PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI

(CRIM)

LIST OF GRANTS
LIST OF RESEARCH AWARDS

PUSAT PENGKOMERSILAN

(UCC)

INTELLECTUAL PROPERTIES
COMMERCIALIZATION
PUBLICATIONS PERPUSTAKAAN LAMAN HIKMAH
CONSULTANCY

PUSAT JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

(PJIM)

 
>>>>