UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
STAFF PROFILE
 
   
   
NAME PROFESOR MADYA DATUK DR.  SABRI BIN MOHAMAD SHARIF
FACULTY / CENTRE FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN TEKNOUSAHAWANAN
DESIGNATION PENSYARAH UNIVERSITI
CURRENT POSITION TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) - PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI)
EMAIL sabri@utem.edu.my
 
 
ACADEMIC QUALIFICATION
YEAR QUALIFICATION INSTITUTION
2015  KEDOKTORAN FALSAFAH (PH.D)  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
2006  SARJANA (MASTERS)  BALLARAT UNIVERSITI
2001  SARJANA (MASTERS)  UM
1999  SARJANA MUDA KEPUJIAN(BACHELOR HONS)  UIAM
 
TEACHING EXPERIENCE
UNDERGRADUATES
SESSION COURSE
1-2006/2007  BACL3412 - TECHNOCRAT COMMUNICATION SKILLS
2-2006/2007  BACL3412 - TECHNOCRAT COMMUNICATION SKILLS
1-2007/2008  BLHC3012 - TECHNOCRAT COMMUNICATION SKILLS
2-2007/2008  BLHC3012 - TECHNOCRAT COMMUNICATION SKILLS
2-2007/2008  BMFG4912 - BUSINESS INTERPRENEURSHIP
1-2008/2009  BTMG4012 - PROJECT MANAGEMENT
2-2008/2009  BLHC4042 - ENTREPRENEURSHIP SKILLS AND NEW BUSINESS
2-2012/2013-B  BTMU1033 - TECHNOPRENEURSHIP
1-2018/2019  BTMP2073 - BUSINESS LAW
1-2018/2019  BTMT2073 - LEGAL ASPECTS OF TECHNOPRENEURSHIP
2-2018/2019  BTMP2243 - STRATEGIC INNOVATION MANAGEMENT
2-2018/2019  BTMP3513 - PROFESSIONAL ETHICS
1-2019/2020  BTMP2073 - BUSINESS LAW
1-2019/2020  BTMP4253 - INTELLECTUAL PROPERTY AND COMMERCIALIZATION
1-2019/2020  BTMT2073 - LEGAL ASPECTS OF TECHNOPRENEURSHIP
1-2021/2022  BTMT2073 - LEGAL ASPECTS OF TECHNOPRENEURSHIP
1-2022/2023  BTMT2073 - LEGAL ASPECTS OF TECHNOPRENEURSHIP
2-2022/2023  BTMP2073 - BUSINESS LAW
1-2023/2024  BTMT2073 - LEGAL ASPECTS OF TECHNOPRENEURSHIP
2-2023/2024  BTMP2073 - BUSINESS LAW
 
POSTGRADUATES
SESSION COURSE
2023/2024  MIEM5133 - COMMERCIALIZATION OF NEW TECHNOLOGY
2019/2020  MTKM5073 - MANAGING HUMAN SIDE OF TECHNOLOGY
LIST OF GRANTS
YEAR AWARDED TITLE OF PROJECT TYPE OF GRANT AMOUNT (RM) ROLE
2023 KEAGUNGAN KESULTANAN MELAYU MELAKA, KEGEMILANGAN SILAM, DASAR DAN ASPIRASI FUTURISTIK GERAN PENERBITAN BUKU ILMIAH (UTEM) 5000 MAIN RESEARCHER
2007 COMMERCIALIZATION OF INTELLECTUAL PROPERTY TECHNOLOGY AMONG ELECTRONIC INDUSTRIES IN MALACCA SHORT TERM (UTEM) 0 MAIN RESEARCHER
 
PUBLICATIONS
JOURNAL
YEAR TITLE NAME OF JOURNAL AUTHORS
2023  PENERIMAAN E-DAGANG DALAM KALANGAN USAHAWAN ASNAF DI MELAKA (ACCEPTANCE OF E-COMMERCE AMONG ASNAF ENTREPRENEURS IN MELAKA, MALAYSIA  GLOBAL JOURNAL AL-THAQAFAH  ISMA ADDI JUMBRI; SABRI MOHAMAD SHARIF; ZAIDI OMAR; MULYANI KARMAGATRI
2021  EXAMINING THE CHARACTERISTICS OF ACADEMIC ENTREPRENEURS: THE CASE OF MALAYSIAN TECHNOLOGY DRIVEN UNIVERSITY  JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING  AHAMAT, AMIRUDDIN, SHARIF, MOHAMAD SABRI, ALI, SHAHKAT MUHAMAD SHAM, MASROM, NOR RATNA, AZIZ, ABDUL CHE NURUL AZNI
2020  MICROCREDIT, TECHNOLOGY ADOPTION AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL HOUSEHOLD  INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN AND TECHNOLOGY INTERACTION  ISMA ADDI JUMBRI, NABILAH NAJAH MOHAMAD NASIR, SABRI MOHAMAD SHARIF, MOHAMAD ZAHIR ZAINUDIN, ALBERT FEISAL@MUHD FEISAL ISMAIL
2018  UNIVERSITY INTELLECTUAL PROPERTY COMMERCIALIZATION: A CRITICAL REVIEW OF LITERATURE  THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN, ART AND COMMUNICATION  SABRI MOHAMAD SHARIF, AMIRUDDIN AHAMAT, MARIAM MIRI ABDULLAH, JUHAINI JABAR, MUHAMMED HARIRI BAKRI
 
BOOK, BOOK CHAPTER, OTHER PUBLICATIONS
YEAR TITLE BOOK TITLE CHAPTER BOOK TYPE OF PUBLICATIONS AUTHORS
2022 GENERASI ULUL ALBAB MEWAJAH KOMUNITI 5.0 DAN KARAKTER INOVASI PADA ERA INDUSTRI 4.0 MELAKAR TAMADUN KE MANA MASA DEPAN KITA? - BOOK  SABRI BIN MOHAMAD SHARIF
2022 LET'S BECOME MUDAPRENEUR: PERSONALITY TRAITS, EXPLORE-INNOVATE-SELL, BUSINESS MODEL CANVAS AND PITCH CANVAS - BOOK  SABRI BIN MOHAMAD SHARIF
2022 ULUL ALBAB MENGUNGGULI MINDA GENERASI MADANI - BOOK  SABRI BIN MOHAMAD SHARIF
 
POSTGRADUATE SUPERVISION
NO NAME LEVEL OF STUDY ROLE STATUS
1  NOR FAUZIANA BINTI IBRAHIM DOCTORATE MAIN SUPERVISOR ACTIVE  
2  AMER ALI SAEED SALEH ALNUAIMI DOCTORATE MAIN SUPERVISOR ACTIVE  
3  SULTAN KHALIFA HUMAID KHALIFA ALSHAMSI DOCTORATE CO-SUPERVISOR GRADUATED   (2023)
4  OMAR RASHED HUMAID RASHED ALYAHYAEE MASTERS CO-SUPERVISOR GRADUATED   (2024)
5  MOHANAD I.S.ALMASSRI MASTERS CO-SUPERVISOR ACTIVE  
6  MAITHA MOHAMED HASSAN KHALIFA ALHOSANI MASTERS CO-SUPERVISOR ACTIVE  

CONSULTANCY
YEAR TITLE OF PROJECT AGENCY ROLES LEVEL
2021   PROGRAM BIMBINGAN ANALISIS DATA SAINS BAGI AGENSI KERAJAAN   INSTITUT TUN PERAK  LEADER  NATIONAL 
2022   PROGRAM BIMBINGAN ANALISIS DATA SAINS BAGI AGENSI KERAJAAN   INSTITUT TUN PERAK  LEADER  NATIONAL 
INTELLECTUAL PROPERTIES
YEAR INVENTION NAME
TYPE
ROLE
2019  LET"S BECOME MUADAPRENEUR: PERSONALITY TRAITS, EXPLORE-INNOVATE-MODULE-SELL, BUSINESS MODEL CANVAS AND PITCH CANVAS MODULE FOR TRAINING OF TRAINER   COPYRIGHT CO-INVENTOR
     
 
KATEGORI MAKLUMAT
PEJABAT DIRUJUK
PERSONAL INFORMATION BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, PEJABAT PENDAFTAR
ACADEMIC QUALIFICATON
PROFESSIONAL MEMBERSHIP / LEARNED SOCIETY BAHAGIAN PEMBANGUNAN BAKAT, PEJABAT PENDAFTAR
TEACHING EXPERIENCE

 

PENTADBIR AKADEMIK FAKULTI

  • UNDERGRADUATES
  • POSTGRADUATES

SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH

(SPS)

POSTGRADUATE SUPERVISION

SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH

(SPS)

FIELD OF INTEREST

PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI

(CRIM)

LIST OF GRANTS
LIST OF RESEARCH AWARDS

PUSAT PENGURUSAN KOLABORASI UTeM

(RICE)

INTELLECTUAL PROPERTIES
COMMERCIALIZATION
PUBLICATIONS PERPUSTAKAAN LAMAN HIKMAH
CONSULTANCY

UTeM HOLDING SDN.BHD

 
>>>>>>