UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
STAFF PROFILE
 
   
   
NAME  MUHAMMAD NURARIF BIN SAPEE
FACULTY / CENTRE FAKULTI TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KOMPUTER
DESIGNATION PELUKIS PELAN (KEJURUTERAAN AWAM)/PENOLONG JURUTERA
CURRENT POSITION PENOLONG JURUTERA - FAKULTI TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KOMPUTER
EMAIL nurarif@utem.edu.my
 
 
ACADEMIC QUALIFICATION
 
 

     
 
KATEGORI MAKLUMAT
PEJABAT DIRUJUK
PERSONAL INFORMATION BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, PEJABAT PENDAFTAR
ACADEMIC QUALIFICATON
PROFESSIONAL MEMBERSHIP / LEARNED SOCIETY BAHAGIAN PEMBANGUNAN BAKAT, PEJABAT PENDAFTAR
TEACHING EXPERIENCE

 

PENTADBIR AKADEMIK FAKULTI

  • UNDERGRADUATES
  • POSTGRADUATES

SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH

(SPS)

POSTGRADUATE SUPERVISION

SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH

(SPS)

FIELD OF INTEREST

PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI

(CRIM)

LIST OF GRANTS
LIST OF RESEARCH AWARDS

PUSAT PENGURUSAN KOLABORASI UTeM

(RICE)

INTELLECTUAL PROPERTIES
COMMERCIALIZATION
PUBLICATIONS PERPUSTAKAAN LAMAN HIKMAH
CONSULTANCY

UTeM HOLDING SDN.BHD

 
>>>>>>