UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
STAFF PROFILE
 
   
   
NAME  MOHD KHAIRULNIZAM BIN SAHLAN
FACULTY / CENTRE FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN TEKNOUSAHAWANAN
DESIGNATION PENSYARAH UNIVERSITI
CURRENT POSITION PENSYARAH - FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN TEKNOUSAHAWANAN
EMAIL m.khairulnizam@utem.edu.my
 
 
ACADEMIC QUALIFICATION
YEAR QUALIFICATION INSTITUTION
2013  SARJANA (MASTERS)  UIAM GOMBAK
2012  SARJANA MUDA KEPUJIAN(BACHELOR HONS)  UTM SKUDAI
 
TEACHING EXPERIENCE
UNDERGRADUATES
SESSION COURSE
2023/2024  BTMP1533 - PRINCIPLES OF ACCOUNTING
2023/2024  BTMP2543 - PRINCIPLES OF FINANCE
2023/2024  DTMW1012 - FUNDAMENTALS OF ENTREPRENEURSHIP ENCULTURATION
2022/2023  BTMT3283 - BUSINESS ANALYTICS
2022/2023  BTMW2124 - TECHNOPRENEUR CAPSTONE 1
 
PROFESSIONAL MEMBERSHIPS / LEARNED SOCIETY

     
 
KATEGORI MAKLUMAT
PEJABAT DIRUJUK
PERSONAL INFORMATION BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, PEJABAT PENDAFTAR
ACADEMIC QUALIFICATON
PROFESSIONAL MEMBERSHIP / LEARNED SOCIETY BAHAGIAN PEMBANGUNAN BAKAT, PEJABAT PENDAFTAR
TEACHING EXPERIENCE

 

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK, PEJABAT PENDAFTAR

  • UNDERGRADUATES
  • POSTGRADUATES

PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH

(PPS)

POSTGRADUATE SUPERVISION

PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH

(PPS)

FIELD OF INTEREST

PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI

(CRIM)

LIST OF GRANTS
LIST OF RESEARCH AWARDS

PUSAT PENGKOMERSILAN

(UCC)

INTELLECTUAL PROPERTIES
COMMERCIALIZATION
PUBLICATIONS PERPUSTAKAAN LAMAN HIKMAH
CONSULTANCY

PUSAT JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

(PJIM)

 
>>>>