UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
STAFF PROFILE
NAME  MOHD KHUWARIZMI BIN MAHAT
   
FACULTY / CENTRE PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA)
   
DESIGNATION PELUKIS PELAN (KEJURUTERAAN AWAM)/PENOLONG JURUTERA
   
CURRENT POSITION PENOLONG JURUTERA - PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA)
   
EMAIL khuwarizmi@utem.edu.my
 
 
 

 
 
 
 
 
     
  KATEGORI MAKLUMAT
PEJABAT DIRUJUK
 
  PERSONAL INFORMATION BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, PEJABAT PENDAFTAR  
  ACADEMIC QUALIFICATON  
  PROFESSIONAL MEMBERSHIP / LEARNED SOCIETY  
  TEACHING EXPERIENCE

 

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK, PEJABAT PENDAFTAR

 
 
  • UNDERGRADUATES
 
 
  • POSTGRADUATES

PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH

(PPS)

 
  POSTGRADUATE SUPERVISION

PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH

(PPS)

 
  FIELD OF INTEREST

PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI

(CRIM)

 
  LIST OF GRANTS  
  LIST OF RESEARCH AWARDS

PUSAT PENGKOMERSILAN

(UCC)

 
  INTELLECTUAL PROPERTIES  
  COMMERCIALIZATION  
  PUBLICATIONS PERPUSTAKAAN LAMAN HIKMAH  
  CONSULTANCY

PUSAT JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

(PJIM)