UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
STAFF PROFILE
NAME  MOHAMAD FUAD BIN JA'AFAR
   
FACULTY / CENTRE PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH
   
DESIGNATION PENOLONG PEGAWAI TADBIR
   
CURRENT POSITION PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN - PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH
   
EMAIL fuadjaafar@utem.edu.my
 
 
 
ACADEMIC QUALIFICATION
 
YEAR QUALIFICATION INSTITUTION
2018  SARJANA MUDA KEPUJIAN(BACHELOR HONS)  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

 
 
 
 
 
     
  KATEGORI MAKLUMAT
PEJABAT DIRUJUK
 
  PERSONAL INFORMATION BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, PEJABAT PENDAFTAR  
  ACADEMIC QUALIFICATON  
  PROFESSIONAL MEMBERSHIP / LEARNED SOCIETY  
  TEACHING EXPERIENCE

 

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK, PEJABAT PENDAFTAR

 
 
  • UNDERGRADUATES
 
 
  • POSTGRADUATES

PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH

(PPS)

 
  POSTGRADUATE SUPERVISION

PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH

(PPS)

 
  FIELD OF INTEREST

PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI

(CRIM)

 
  LIST OF GRANTS  
  LIST OF RESEARCH AWARDS

PUSAT PENGKOMERSILAN

(UCC)

 
  INTELLECTUAL PROPERTIES  
  COMMERCIALIZATION  
  PUBLICATIONS PERPUSTAKAAN LAMAN HIKMAH  
  CONSULTANCY

PUSAT JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

(PJIM)