UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
STAFF PROFILE
NAME  MOHD ADZNAN BIN MOHD NAYAN
   
FACULTY / CENTRE PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH
   
DESIGNATION PEGAWAI TADBIR
   
CURRENT POSITION PENOLONG PENDAFTAR - PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH
   
EMAIL adznan@utem.edu.my
 
 
 
ACADEMIC QUALIFICATION
 
YEAR QUALIFICATION INSTITUTION
2009  SARJANA MUDA KEPUJIAN(BACHELOR HONS)  UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
 
 POSTGRADUATES
SESSION COURSE
2017/2018  MMCU5921 - RESEARCH PROJECT

 
 
 
 
 
     
  KATEGORI MAKLUMAT
PEJABAT DIRUJUK
 
  PERSONAL INFORMATION BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, PEJABAT PENDAFTAR  
  ACADEMIC QUALIFICATON  
  PROFESSIONAL MEMBERSHIP / LEARNED SOCIETY  
  TEACHING EXPERIENCE

 

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK, PEJABAT PENDAFTAR

 
 
  • UNDERGRADUATES
 
 
  • POSTGRADUATES

PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH

(PPS)

 
  POSTGRADUATE SUPERVISION

PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH

(PPS)

 
  FIELD OF INTEREST

PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI

(CRIM)

 
  LIST OF GRANTS  
  LIST OF RESEARCH AWARDS

PUSAT PENGKOMERSILAN

(UCC)

 
  INTELLECTUAL PROPERTIES  
  COMMERCIALIZATION  
  PUBLICATIONS PERPUSTAKAAN LAMAN HIKMAH  
  CONSULTANCY

PUSAT JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

(PJIM)