Adalah dimaklumkan bahawa Portal kini boleh dilayari di pautan berikut:

Please be informed that the Portal can now be accessed at the following links:

https://portal.utem.edu.my/iutem/